مولدسازی در کشور کاملا شفاف سازی می‌شود
رییس سازمان خصوصی سازی کشور:

مولدسازی در کشور کاملا شفاف سازی می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور با ذکر تمام جزییات از قبیل نحوه فروش و خریداران از طریق سایت مربوطه شفاف سازی می‌شود.
وزارت اقتصاد جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت را پیگیری کند
رئیسی:

وزارت اقتصاد جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت را پیگیری کند

رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، با همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری کند.