امکان وکالتی شدن حساب مشتریان بانک مسکن برای شرکت در طرح ثبت نام خودروهای داخلی

امکان وکالتی شدن حساب مشتریان بانک مسکن برای شرکت در طرح ثبت نام خودروهای داخلی

مشتریان بانک مسکن می‌توانند از امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه تا پایان وقت اداری مورخ 29 همین‌ماه با مراجعه به شعب، پیشخوان مجازی و اینترنت بانک مسکن نسبت به وکالتی شدن یکی از حساب‌های خود اقدام کنند.