تعداد مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا از شش هزار به ۱۲ هزار افزایش یافت
مدیرعامل بیمه دانا در نشست هم‌اندیشی با کارکنان و نمایندگان بیمه دانا استان قزوین مطرح کرد:

تعداد مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا از شش هزار به ۱۲ هزار افزایش یافت

مدیرعامل بیمه دانا در نشست هم‌اندیشی با کارکنان و نمایندگان بیمه دانا در استان قزوین، ضمن قدردانی از زحمات و عملکرد این شعبه اعلام کرد: شعبه قزوین از نظر شاخص فروش و سرانه حق‌بیمه عملکرد شایسته و مطلوبی داشته است و در مجموع شاخص بهره‌وری این شعبه نیز نسبت به متوسط کشوری از رتبه قابل قبولی برخوردار بوده است.