افزایش ۱۲ تا ۲۰ درصدی تامین برق صنایع با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف
مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران خبر داد:

افزایش ۱۲ تا ۲۰ درصدی تامین برق صنایع با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اعلام اینکه ابتدای امسال تا کنون تأمین برق صنایع ۱۲ تا ۲۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، گفت: رشد تامین برق صنایع کشور نشان از موفقیت برنامه‌های مدیریت مصرف دارد.