افزایش ۳ میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲
معاون وزیر نفت خبر داد:

افزایش ۳ میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر ۹۲ میلیون تن برآورد می‌شود، گفت: تا پایان سال و با افزایش ۳ میلیون تنی، این ظرفیت به ۹۵ میلیون تن بالغ خواهد شد.