برخورد با شهرداری‌هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می‌کنند
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد:

برخورد با شهرداری‌هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می‌کنند

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.