مجوزهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۳ باطل میشود

مجوزهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۳ باطل میشود

داشتن شناسه یکتا یا الکترونیک برای همه صاحبان کسب و کارها الزامی است و طبق قانون اگر کسبه شناسه یکتا نداشته باشند از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجوز قدیمی آن‌ها معتبر نخواهد بود.