رشد 141 درصدی تسهیلات “ودیعه مسکن”.
از سوی موسسه اعتباری ملل صورت گرفت؛

رشد 141 درصدی تسهیلات “ودیعه مسکن”.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت از مستاجران در جهت تامین واحد مسکونی، در بهمن ماه سال جاری، مبلغ 79/100 میلیون ریال تسهیلات "ودیعه مسکن مستاجران" پرداخت کرده که نسبت به ماه گذشته، از رشدی معادل 141 درصد برخوردار بوده است.