بانک‌ها نقشی حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری دارند
رئیس کل بانک مرکزی:

بانک‌ها نقشی حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری دارند

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت روز جهانی بانک اعلام کرد: بانک‌ها به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی، نقش حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار و بهبود سیستم مالی دارند.