دانش‌آموزان «6 تا 18 سال»حتما واکسن کرونا تزریق کنند

دانش‌آموزان «6 تا 18 سال»حتما واکسن کرونا تزریق کنند

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با تأکید بر اینکه همه دانش‌آموزان 6 تا 18 سال حتما واکسن کرونا را تزریق کنند،گفت:‌با راه اندازی سامانه‌ای در همه مدارس استان تهران وضعیت سلامتی دانش‌آموزان در دوران کرونا رصد خواهد شد.