رمز و راز توقف 18 ماهه بانک آینده

رمز و راز توقف 18 ماهه بانک آینده

تعداد زیادی از سهامداران منتظر قفل بازگشایی بانک آینده هستند تا پس از 18 ماه بتوانند این دارایی بلوکه شده را بفروشند یا تصمیم دیگری برای سهم بگیرند.