از لایحه دولت تا مخالفت یکصدای اصلاح‌طلبان
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان؛

 از لایحه دولت تا مخالفت یکصدای اصلاح‌طلبان

تا قبل از ارائه لایحه افزایش حقوق‌ها، جریان اصلاح‌طلب از این که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری متناسب با تورم افزایش نیافته، دولت را به باد انتقاد می‌گرفتند اما اکنون که دولت این لایحه را تدوین کرده، موضعشان تفاوت کرده و نسبت به تورم‌زا بودن آن هشدار می‌دهند.