جزئیاتی جدید از دستورالعمل حفاظت از داده‌های کاربران

جزئیاتی جدید از دستورالعمل حفاظت از داده‌های کاربران

براساس سند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی برای حفاظت از داده‌ها که به تازگی منتشر شده، درصورت درخواست کاربران برای حذف داده‌های مرتبط از قبیل حذف حساب کاربری، یا داده‌های مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکوی داخلی، این کار باید بلافاصله از سوی سکوها سامانه‌های داخلی انجام شود.