پرداخت خسارت زیان‌دیدگان زلزله خوی
با دستور سلطانی ثانی انجام شد؛

پرداخت خسارت زیان‌دیدگان زلزله خوی

با دستور ویژه مدیرعامل بیمه سینا، رسیدگی به خسارت زیان‌‌دیدگان زلزله خوی در اسرع وقت انجام و مبالغ مربوطه پرداخت شد.
ارسال و توزیع ۲۰۰۰ تخته پتو میان زلزله زدگان خوی
در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری صورت گرفت؛

ارسال و توزیع ۲۰۰۰ تخته پتو میان زلزله زدگان خوی

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در همان ساعات اولیه وقوع زلزله و بنابر دستور رییس گروه مالی گردشگری تعداد ۲۰۰۰ تخته پتو به منظور کمک رسانی به آوارگان و زلزله زدگان شهرستان خوی به دلیل برودت هوا و یخبندان در منطقه ارسال شد.