زمان دقیق عرضه خودرو‌های برقی
متقاضیان خودرو‌های خارجی بخوانند

زمان دقیق عرضه خودرو‌های برقی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فعلا عرضه خودرو‌های برقی در همان سامانه قبلی خودرو‌های وارداتی انجام می‌شود.