قیمت گذاری خودروهای مونتاژی برای نخسین بار

قیمت گذاری خودروهای مونتاژی برای نخسین بار

سخنگوی شورای رقابت گفت: برای نخستین بار خودروهای مونتاژی در شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند و به نظر می‌رسد افزایش قیمت نخواهند داشت و حتی در برخی محصولات ممکن است کاهش قیمت نیز داشته باشند