۶۶۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در کشور فعال است

۶۶۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در کشور فعال است

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور اعلام کرد: در راستای سهولت دسترسی مالکین خودروها به مراکز معاینه فنی، تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۶۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ۱۷۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فعالیت می‌کنند.