خودروهای خارجی کی به کشور وارد می‌شود؟

خودروهای خارجی کی به کشور وارد می‌شود؟

در حالی که آئین‌نامه واردات خودرو اعلام شده و ثبت سفارش واردات خودرو نیز انجام شده، اما زمان دقیق واردات خودرو مشخص نیست و به گفته مسئولان وزارت صمت این موضوع بستگی به اقدام شرکت‌های واردکننده خودرو دارد.
سال ۱۴۰۱؛ نقطه پایان حمایت یک‌جانبه از خودروسازان و بی‌توجهی به مشتریان

سال ۱۴۰۱؛ نقطه پایان حمایت یک‌جانبه از خودروسازان و بی‌توجهی به مشتریان

اجرای دستورات خودرویی رئیس‌جمهور سرعت گرفتیک ماه پس از دستورات رئیس‌جمهوری به خودروسازان برای افزایش کیفیت و مشتری‌مداری، اقداماتی که ایران‌خودرو و سایپا با هدایت وزارت صمت انجام داده‌اند، حکایت از این دارد که مردم در سال ۱۴۰۱ با خدمات بهتری از سوی خودروسازان روبه‌رو خواهند بود.