وجود خودروهای اقتصادی ؛ مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری
مدیرکل خودرویی وزارت صمت مطرح کرد؛

وجود خودروهای اقتصادی ؛ مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.