باید به فاطمی امین فرصت داد
مطهری:

 باید به فاطمی امین فرصت داد

اردشیر مطهری در ارزیابی از عملکرد وزیر صمت گفت: به نظرم ارزیابی مان باید بر اساس واقعیت ها باشد؛ وزارتخانه ای با این گستردگی و ماموریت و با این تعاریفی که همه می دانیم، نیاز به زمان دارد.
ایرانسل و سایپا از خودروی متصل رونمایی کردند

ایرانسل و سایپا از خودروی متصل رونمایی کردند

ایرانسل با حضور در رویداد فناورانه خودروهای آینده، ضمن رونمایی از خدمت خودروی متصل، تفاهم‌نامه‌ای را نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و گروه خودروسازی سایپا برای همکاری در این زمینه، امضا کرد.