برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت با حضور ده ها شرکت دانش بنیان

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت با حضور ده ها شرکت دانش بنیان

چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته ” IWEX 2023 ” از تاریخ ۹ لغایت ۱۲ بهمن ماه جاری با حضور شرکت های مختلف داخلی و خارجی و مشارکت ده ها شرکت دانش بنیان، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.