رشد ۸۴ درصدی بیمه دی در حق بیمه تولیدی

رشد ۸۴ درصدی بیمه دی در حق بیمه تولیدی

این شرکت با اجرای سیاست‌های تعیین شده، توانسته با صدور حق بیمه بیشتر و نیز مدیریت ریسک بهتر نسبت به دوره‌ی مشابه سال گذشته، از رشد قابل توجهی برخوردار گردد. به طوری که طی عملکرد یک ماهه‌ی منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ از محل صدور حق بیمه، مبلغ ۳,۶۵۶,۱۵۴ میلیون ریال درآمد کسب نماید که این مبلغ نسبت به عملکرد یک ماهه‌ی مشابه در سال قبل، شاهد رشدی برابر با ۸۴ درصد بوده است.
بررسی مدیریت ریسک و حاشیه سود بیمه تعاون در سال‌های اخیر

بررسی مدیریت ریسک و حاشیه سود بیمه تعاون در سال‌های اخیر

شرکت‌های بیمه ازجمله شرکت‌هایی هستند که ریسک‌های دوطرفه دارند. یعنی هم محصولی که تولید می‌کنند و مشتریان آن‌ها می‌توانند با ریسک‌های خاصی همراه باشند و هم خود شرکت نیز می‌تواند دارای ریسک بالایی باشد. در صنعت بیمه ایران هستند شرکت‌هایی که خودشان تبدیل به ریسک شده‌اند و اگر کسی محصول آن‌ها را خریداری کند نمی‌تواند امیدوار باشد که در صورت بروز حادثه ، شرکت بیمه آن‌ها، خسارت را پرداخت کرده و جبران کند. بر همین اساس مردم همواره دنبال شرکتی می‌گردند که خود دارای مدیریت ریسک مناسبی باشد و البته دارای سخت‌گیری‌های غیرحرفه‌ای در پرداخت خسارت نباشد.