تمایل مدیران میانی به غرب
حریری مطرح کرد؛

تمایل مدیران میانی به غرب

رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است: ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و چین وجود دارد و چینی‌ها تمایل دارند که سرمایه‌های بیشتری به ایران وارد کنند؛ در چند ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد به خصوص از طرف شرکت‌هایی که چندان خصوصی نیستند.