استفاده از مدیران جوان و متخصص در بدنه مدیریتی
مدیرعامل بانک مسکن در معارفه عضو جدید هیات مدیره تاکید کرد:

استفاده از مدیران جوان و متخصص در بدنه مدیریتی

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تبریک به عضو جدید هیات مدیره این بانک، بر شایسته سالاری و استفاده از مدیران جوان و متخصص در بدنه مدیریتی تاکید کرد.