طعم مهر در نوروز کارآفرین

طعم مهر در نوروز کارآفرین

بانک کارآفرین هزینه خرید هدایا به مناسبت عید نوروز سال 1402را به ساخت مدرسه دانش آموزان استثنایی اختصاص داد.