راه‌اندازی مدارس ویژه برای کودکان کار توسط شهرداری تهران

راه‌اندازی مدارس ویژه برای کودکان کار توسط شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از راه‌اندازی مدارس ویژه برای کودکان کار خبر داد و گفت: مدارس پویاشهر طراحی شده تا علاوه بر آموزش علمی دانش‌آموزان، تعالی و پویایی آن‌ها را به همراه داشته باشد.