برنامه ریزی دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی توسعه اینترنت
معاون شرکت مخابرات:

برنامه ریزی دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی توسعه اینترنت

 معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در دولت گذشته یا ناقص اجرا شد، یا کلاً اجرا نشد، گفت: برای نخستین بار پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، دولت سیزدهم مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات تخصیص داد.