استقرار نظام پاسخگویی و پایش خدمات گامی اساسی در اصلاح ساختار وزارت صمت
معاون طرح و برنامه وزیر صمت اعلام کرد:

استقرار نظام پاسخگویی و پایش خدمات گامی اساسی در اصلاح ساختار وزارت صمت

همایش و نشست مسئولان مراکز یکپارچه پاسخگویی و پایش خدمت وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تبیین ساختار جدید نظام پاسخگویی و پایش خدمت وزارت صمت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.