اجرای قانون بر زمین‌مانده پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد
در نامه وزیر اقتصاد به وزرا و روسای سازمان‌ها مطرح شد؛

اجرای قانون بر زمین‌مانده پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزرا و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌ها بر اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را مکلف کرده است هرگونه تغییر سیاست‌ ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند، تأکید کرد.
۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ۳ روزه صادر می‌شود
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار:

۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ۳ روزه صادر می‌شود

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، «ثبت محور» هستند، یعنی پس از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شود و ۲۰ درصد مابقی پروانه کسب‌ها، «تأیید محور» هستند که صدور آنها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.