با راه اندازی محچك، آخرین حلقه اجرایی قانون جدید چك عملیاتی شد
رئیس كل بانك مركزی:

با راه اندازی محچك، آخرین حلقه اجرایی قانون جدید چك عملیاتی شد

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه محچک گفت: یکی از پیچیده ترین سامانه های بانکی به لحاظ فنی و اجرایی در آستانه هفته دولت به همت بانک مرکزی و همکاری قوای قضاییه و مققنه و شبکه بانکی به سرانجام رسیده است و یکی از تحولات مهم بانکی با بازگشت اعتبار به چک با راه اندازی این سامانه عملیاتی شد.