۹ دستاورد جدید هسته‌ای که امروز رونمایی شد

۹ دستاورد جدید هسته‌ای که امروز رونمایی شد

سامانه پلاسمای سرد برای درمان بیماری سرطان، سامانه سم زدایی از پسته، تولید رادیو نوکلوئید تربیوم-۱۶۱ و نشاندارسازی کیت رادیوداروی پنتاگزیفور با رادیوداروی گالیوم ۶۸ از جمله ۹ دستاوردی بود که در شانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای توسط رئیس جمهور رونمایی شد.