تولید روزانه 1500 دستگاه خودرو در سایپا
در وزیر صمت از سایپا مطرح شد:

تولید روزانه 1500 دستگاه خودرو در سایپا

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار پس از صدور فرمان 8‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو از گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد و در جریان روند تحویل خودروها و فرآیند کاهش خودروهای کف پارکینگ‌ها قرار گرفت.