تولید ملی باید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد
رییس خانه معدن ایران:

تولید ملی باید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد

 رییس خانه معدن ایران گفت: محور سیاست‌گذاری‌ها امروز باید تولید ملی باشد، چراکه اگر تولید ملی شتاب بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و در این راستا نگاه به مدیریت در عرصه تولید در سال پیش رو ضروری است.