یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم رسیدگی به محلات فرسوده شهری است

یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم رسیدگی به محلات فرسوده شهری است

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سازندگان برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم را رسیدگی به محلات فرسوده عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بافت‌های فرسوده طبقات بلندمرتبه نداریم با ارایه دو طبقه تراکم تشویقی، در این بافت‌ها به سطح معمولی طبقات محلات شهری خواهیم رسید و بنابراین این مشوق حتما تاثیرگذار خواهد بود.