از محصولات جدید بیمه دی رونمایی شد
در همایش سراسری شبکه فروش بیمه دی؛

 از محصولات جدید بیمه دی رونمایی شد

در همایش سراسری شبکه فروش بیمه دی از ۲ محصول جدید این شرکت رونمایی شد و ۱۷ نماینده فروش برتر نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.