مبادله ۲ میلیون تن محصولات کشاورزی در مرزهای رسمی سیستان و بلوچستان

مبادله ۲ میلیون تن محصولات کشاورزی در مرزهای رسمی سیستان و بلوچستان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۵۸ تن محصولات کشاورزی از ابتدای امسال تا کنون با نظارت هفت مرکز قرنطینه گیاهی مستقر در مرزهای رسمی استان صادر، وارد و ترانزیت شده است.