تمركز بر خدمات غیرحضوری و بكارگیری ابزارهای فناورانه یكی از عوامل رضایت مشتریان بانك صنعت و معدن

 تمركز بر خدمات غیرحضوری و بكارگیری ابزارهای فناورانه یكی از عوامل رضایت مشتریان بانك صنعت و معدن

صنایع برق، نساجی، سلولزی و معدن با تمرکز بر محصولاتی مانند سرب و روی، چهار حوزه مهم در بخش صنعت و معدن استان زنجان است و صنایعی همچون صنایع غذایی ، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، مواد شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، محصولات کانی غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی و ماشین آلات برقی از جمله صنایعی است که در این استان دارای مزیت اقتصادی است.