حمایت ویژه وزارت صمت از تولید تلفن همراه
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار مطرح کرد :

حمایت ویژه وزارت صمت از تولید تلفن همراه

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی تخصصی با تولید کنندگان تلفن همراه بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات دانش بنیان تاکید کرد.