۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی سیستان و بلوچستان صادر شد

۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی سیستان و بلوچستان صادر شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بیش‌از ۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی و گلخانه‌ای این استان از ابتدای سالجاری تاکنون به کشورهایی نظیر روسیه، امارات متحده، عراق و پاکستان صادر شده است.