نقاط ضعف بازار سرمایه را شناسایی کرده‌ایم
رئیس سازمان بورس:

نقاط ضعف بازار سرمایه را شناسایی کرده‌ایم

رییس سازمان بورس گفت: اتفاقات سال ۹۹ منجر به شناسایی نقاط ضعف بازار سرمایه شد. نباید تنها بر مهار تورم تاکید داشت؛ مهار تورم بدون رشد تولید سودی برای کشور ندارد.