جنگ ابرقدرت‌ها بر سر گالیوم و ژرمانیوم

جنگ ابرقدرت‌ها بر سر گالیوم و ژرمانیوم

سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی، کارآفرینان و صادرکنندگان روی استحصال دو فلز ژرمانیوم و گالیوم از لاشه‌ها و باطله‌های معدنی، علاوه بر اثرات مشخص روی کیفیت محیط زیست، سودآوری معادن را ارتقا و درآمدزایی سرمایه‌گذاران در چنین طرح‌هایی را ارتقا می‌دهد.