تقسیم  171 هزارو 325 میلیارد ریال سود بین سهامداران
اعلام رضایت و تقدیر سهامداران از عملکرد چادرملو

 تقسیم  171 هزارو 325 میلیارد ریال سود بین سهامداران

در مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملوکه با حضور بيش از88  درصد از سهامداران روز چهارشنبه  7  تیر ماه سال 1402 در محل سالن تلاش، برگزار شد، سهامداران حقیقی و حقوق از عملکرد چادرملو اعلام رضایت و از مدیران و پرسنل شرکت تقدیر کردند.