تعیین مکانیسم مالی و تهاتر، گام مهمی در افزایش مبادلات ایران و ویتنام است
سلاح ورزی در دیدار با رئیس مجلس ویتنام:

تعیین مکانیسم مالی و تهاتر، گام مهمی در افزایش مبادلات ایران و ویتنام است

در دیدار رئیس مجلس ویتنام با رئیس اتاق ایران بر ضرورت تسریع در تعیین مکانیسم نقل و انتقالات مالی و ایجاد صندوق تهاتر کالا میان دو کشور برای افزایش تجارت دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.