ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی بانوان فیروزه‌ای با همکاری شرکت «مجتمع فولاد خراسان»

ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی بانوان فیروزه‌ای با همکاری شرکت «مجتمع فولاد خراسان»

مدیرعامل شرکت تعاونی زنان «اسوه» در شهرستان فیروزه از حمایت‌های دکتر غفوری، مدیرعامل فولاد خراسان در جهت ایجاد اشتغال برای بانوان، به ویژه زنان سرپرست خانوار تقدیر کرد و خواستار «تداوم این تعامل» برای رفع محرومیت و کمک به خودکفایی خانواده‌های نیازمند به اشتغال شد.