تحقق 104 درصدی ظرفیت اسمی کارخانه احیاء یک
مدیرعامل شرکت فولاد بافت خبر داد؛

تحقق 104 درصدی ظرفیت اسمی کارخانه احیاء یک

مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت اعلام کرد: میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا شماره 2 مجتمع فولاد بافت به بیش از 86 درصد رسیده و تست سرد آن آغاز شده است.