ثبت ۸۵ رکورد تولیدی در گل‌ گهر طی سال گذشته

ثبت ۸۵ رکورد تولیدی در گل‌ گهر طی سال گذشته

به همت تمامی مدیریت‌های زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و پیمانکاران و مشاوران به‌رغم چالش‌های قطعی گاز و برق، ۸۵ رکورد تولیدی در گل‌گهر ثبت شد. مدیر مجتمع گل‌گهر با بیان این مطلب افزود: