حمایت از حقوق سهامدار خرد با اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تشریح کرد؛

حمایت از حقوق سهامدار خرد با اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی

رضا عیوض‌لو گفت: هدف از دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران اقلیت است. محافظت از حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها نیز از اصول دیگر حاکمیت شرکتی است.