برنامه بنیادشهید برای ایثارگران در 2 سال آینده/ 16 شرکت اقتصادی زیان‌ده داریم

برنامه بنیادشهید برای ایثارگران در 2 سال آینده/ 16 شرکت اقتصادی زیان‌ده داریم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: درآمدهای بنیاد از سازمان‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳۰۰ میلیارد بوده که با اقدامات صورت گرفته درآمد آن‌ها تنها در ۶ ماهه سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.