جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تشریح کرد؛

جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد.