اشتغالزایی و تامین مالی تخصصی از مهمترین سیاست های بانک ملی در سال جاری

اشتغالزایی و تامین مالی تخصصی از مهمترین سیاست های بانک ملی در سال جاری

دکتر فرزین با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام « تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری ، اظهار داشت: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی پیش روی بانک در سال جاری، تکمیل سبد خدمات مالی و ارائه محصولات جدید و نوین با هدف تامین نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی و افزایش رضایت مشتریان در راستای خلق تعالی ارزش است.